Oferta

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu możemy zaproponować Państu szeroki wachlarz usług.

 

Nasza głowna domena to:

 

DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - to w specjalny sposób zaprojektowany i wykonany system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku.

Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on możliwość w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SAP) lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną i skuteczna ewakuację osób przebywających w obiekcie.

 

czytaj więcej....

BMS

Zintegrowane systemy automatyki budynków

 

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie instalowania, programowania i uruchamiania zintegrowanych systemów automatyki budynków BMS (Building Management Systems).


 

System zarządzania budynkiem znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucjach.

Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów jak:

 • sieć teleinformatyczna,
 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.,
 • monitorowanie zużycia: energii elektrycznej, gazu, wody ciepłej i zimnej, energii cieplnej,
 • sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
 • sterowanie wentylacjąklimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
 • symulacja obecności,
 • ochrona bytu i mienia,
 • system alarmowy i monitoring,
 • system przeciwpożarowy,
 • system kontroli dostępu,
 • system zasilania UPS,
 • system pogodowy,
 • obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
 • złożony system personalizacji,
 • system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych

 

czyta więcej...

SSWIN

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.

 

czytaj więcej...

TELEWIZJA

W trakcie modernizacji

 

KD


W trakcie modernizacji

 

czytaj więcej...

 

Nasze kompetencje pozwalają nam wykonywanie:

· audytów i ekspertyz,

· pomiarów i monitorowanie parametrów środowiska,

· monitoringu infrastruktury technicznej.

Posiadamy własne, profesjonalne ekipy wykonawczwe. Dysponujemy sprzętem  wysokiej jakości i urządzeniami pomiarowymi renomowanych marek. Nasza elastyczność pozwala nam dostosować się do każdego zlecenia. Do każdego projektu podchodzimu w indywidualny i profesjolany sposób dzięki czemu nasza praca spotyka się z uznaniem naszych zleceniodawców. Długoletnia współpraca z naszymi podwykonawcami pozwala nam zrealizować każdy projekt. Potwierdzeniem naszego doświadczenia i profesjonalizmu są nasze referencje.

Mamy nadzieje, że nasza firma spotka się z Państwa uznaniem i zaprosicie nas do realizacji wspólnych projektów.{/AF}

 

Zapraszamy do współpracy.

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
Downlaod Premium Themes